>> กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

>> กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 18/09/2018 ผู้ชม 706

วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เข้าร่วม  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้มีอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

>> กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561