>> กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่และพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่และพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 10/08/2018 ผู้ชม 1,475

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่และพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกัน และตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ซึ่งในกิจกรรมนี้ ก็จะมีทั้งการบายศรีสู่ขวัญ รุ่นพี่มาให้ความรู้แก่รุ่นน้อง และกิจกรรมอื่นๆที่ให้ความสนุกสนานเฮฮา

>> กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่และพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม