>> นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม ได้ดำเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เด็กดีร่วมใจ พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

>> นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม ได้ดำเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เด็กดีร่วมใจ พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ 17/07/2018 ผู้ชม 634

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม ได้ดำเนิน "กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ " เด็กดีร่วมใจ พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" โดยร่วมกันทำกิจกรรม (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) การให้คำปรึกษาปัญหา และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ จะทำให้ นักศึกษา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งสามารถร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกวิธี
#รับน้องสร้างสรรค์
#ครอบครัวพิราบขาว
#การพัฒนาสังคม

>> นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม ได้ดำเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เด็กดีร่วมใจ พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน