>> งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่16

>> งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่16

เผยแพร่เมื่อ 16/02/2017 ผู้ชม 785

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่16วันที่ 7-9กุมภาพันธ์2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานปีนี้มีประเด็นงานเรื่อง "ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลุงชุมชน" โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมสรุปผลงาน ดังนี้
1.ได้รับการตีพิมพ์บทความระดับชาติ จำนวน5บทความ
2. ชนะเลิศอันดับ2 การพูดโน้มน้าวใจ ประเด็น "พ่อของแผ่นดินกับการพัฒนาที่บ้านฉัน"
3. เข้าร่วมประกวดคลิปVDO"ชุมชนของฉัน ความรู้ ความเข้าใจ" เรื่อง"ตลาดย้อนยุคนครชุม:อาหารพื้นถิ่น"โบราณ"กับพื้นที่ของผู้หญิงสูงวัย 
4. ร่วมแข่งขันการทำแผนที่ทางความคิด mind map
ร่วมถอดบทเรียนที่ศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม

>> งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่16