อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 990

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phurinat Chotiwan

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ