อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 398

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Isaraporn Onbun

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ