ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 519

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Okama Jakae

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา ชั้น 2  สำนักงานคณบดี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3080

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ