โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนทางสังคม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 05/11/2020 ผู้เข้าชม 35