โครงการประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการประชาธิปไตยในอุดมคติ ตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 29/10/2020 ผู้เข้าชม 33