งานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4 การพัมนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ในยุค Disruption ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : งานสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 4 การพัมนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ในยุค Disruption ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 28/10/2019 ผู้เข้าชม 44