คลังวิดีโอ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

05/02/2021 : ผู้เข้าชม 7 : >> VDO แนะนำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ในรายการ KPRU Road Show 2021 Live

23/12/2020 : ผู้เข้าชม 14 : สัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

23/04/2019 : ผู้เข้าชม 161 : การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี่-แม่พืช จากการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากการสร้างรายได้ประชารัฐ ทั้ง 5 ส่วน สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชนพื้นที่ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

20/02/2018 : ผู้เข้าชม 242 : ผลงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมส่งเข้าร่วมประกวดในงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2018 : ผู้เข้าชม 237 : แนะนำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

23/06/2017 : ผู้เข้าชม 273 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันประกวดคลิปวิดิโอสั้นในงาน "โครงการเครือข่ายนิสิต-นักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาชุมชนสังคม-ท้องถิ่นสัมพันธ์" ครั้งที่15 (CSD) ระหว่างวันที่ 30-31มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11/02/2017 : ผู้เข้าชม 273 : ผลงานการเข้าร่วมประกวดคลิปVDO "ชุมชนของฉัน ความรู้ ความเข้าใจ" เรื่อง"ตลาดย้อนยุคนครชุม:อาหารพื้นถิ่น"โบราณ"กับพื้นที่ของผู้หญิงสูงวัย