การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี่-แม่พืช จากการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากการสร้างรายได้ประชารัฐ ทั้ง 5 ส่วน สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชนพื้นที่ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

คลังวิดีโอ : การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี่-แม่พืช จากการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากการสร้างรายได้ประชารัฐ ทั้ง 5 ส่วน สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชนพื้นที่ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

เผยแพร่เมื่อง 23/04/2019 ผู้เข้าชม 155