รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันประกวดคลิปวิดิโอสั้นในงาน "โครงการเครือข่ายนิสิต-นักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาชุมชนสังคม-ท้องถิ่นสัมพันธ์" ครั้งที่15 (CSD) ระหว่างวันที่ 30-31มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลังวิดีโอ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันประกวดคลิปวิดิโอสั้นในงาน "โครงการเครือข่ายนิสิต-นักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาชุมชนสังคม-ท้องถิ่นสัมพันธ์" ครั้งที่15 (CSD) ระหว่างวันที่ 30-31มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่เมื่อง 23/06/2017 ผู้เข้าชม 270