>>โครงการปัจจฉิมนิเทศ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

>>โครงการปัจจฉิมนิเทศ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 30/10/2019 ผู้ชม 463

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ยุค 90's - ยุคดิจิทัล" แตกต่างกันอย่างไร "ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต" เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

  • โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน"
  • และได้รับเกียรติ ท่านวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน บรรยายเรื่อง "ยุค 90's - ยุคดิจิทัล" แตกต่างกันอย่างไร "ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต"  ได้แก่
  • ท่านแรก ดร.รัฐวีร์  มาวิจักขณ์  Head of Marketing & Development ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสิ่งกลยุทธ์ มีประสบการด้านการบริหาร การเปลี่ยนแปลง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าการตลาดและการพัมนาของบริษัทกรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
  • ท่านที่ 2 คุณแพน  จรุงธนาภิบาล  Assodate Director - Marketing & Development ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสิ่งดิจิทัลที่มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี ในแมคโดนอล ประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการตลาดและพัฒนา บริษัท กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

>>โครงการปัจจฉิมนิเทศ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัล  แตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต