>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 22/10/2019 ผู้ชม 479

>>ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร "ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต"
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากร โดย

  • ดร.รัฐวีร์  มาวิจักขณ์  Head of Marketing & Development
  • และคุณแพน  จรุงธนาภิบาล  Assodate Director - Marketing & Development

>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต