>> นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22/08/2018 ผู้ชม 1,405

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "วิกฤตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์" วิทยากรโดย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  และ พันตำรวจโท พงศธร  ลาลิน  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สอนโดย อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มคำ

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์