ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/02/2018 ผู้ชม 935

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ”
วิทยากรโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์