พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 04/11/2022 ผู้ชม 282

  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565 ในการจัดครั้งนี้มีการอนุเคราะห์จากรุ่นพี่มาอบรมเกี่ยวกับแนะนำชีวิตการทำงานและได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาอบรมเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดีในหน่วยงาน
  • โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
    1.เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาได้มีแนวทางอาชีพในอนาคตอันใกล้
    2.เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการการทำงานเป็นทีมในโปรแกรมวิชา
    3.เพื่อสร้างความรักความผูกพันในโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสถาบัน

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565