ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2022 ผู้ชม 237

นางสาวทิวารัตน์ เสมอชน (กวาง) ศิษย์เก่ารหัส 56

เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 


นายกฤษณะ พรมวาส (หนุ่ย) ศิษย์เก่ารหัส 60

ที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น