คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06/02/2024 : ผู้เข้าชม 14 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2

06/02/2024 : ผู้เข้าชม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/01/2024 : ผู้เข้าชม 17 : กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอร่างธรรมนูญท่องเที่ยวชุมชนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.

17/01/2024 : ผู้เข้าชม 23 : โครงการKPRU เติมใจ พัฒนา ถึงถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านสุขขุม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

27/12/2023 : ผู้เข้าชม 21 : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

15/11/2023 : ผู้เข้าชม 43 : แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO KPRU 2023” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566

11/10/2023 : ผู้เข้าชม 75 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ท้องถิ่นอยู่กับที่ หรือเพราะมีข้อจำกัด วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/08/2023 : ผู้เข้าชม 94 : จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ภาค กศ.บป. วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/08/2023 : ผู้เข้าชม 59 : กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/08/2023 : ผู้เข้าชม 55 : ขอแสดงความยินดีกับนายบรรดิษฐ จันทรศร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2"