คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/02/2024 : ผู้เข้าชม 2 : การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันนที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

18/02/2024 : ผู้เข้าชม 1 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14/02/2024 : ผู้เข้าชม 5 : ทีมสิงห์สักทอง KPRU เข้าร่วมแข่งขันในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

06/02/2024 : ผู้เข้าชม 8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2

06/02/2024 : ผู้เข้าชม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/01/2024 : ผู้เข้าชม 6 : กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอร่างธรรมนูญท่องเที่ยวชุมชนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.

17/01/2024 : ผู้เข้าชม 12 : โครงการKPRU เติมใจ พัฒนา ถึงถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านสุขขุม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

27/12/2023 : ผู้เข้าชม 5 : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

15/11/2023 : ผู้เข้าชม 38 : แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO KPRU 2023” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566

11/10/2023 : ผู้เข้าชม 68 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ท้องถิ่นอยู่กับที่ หรือเพราะมีข้อจำกัด วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร