สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน Skill ที่ต้อง Up สําหรับยุค New Normal วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน Skill ที่ต้อง Up สําหรับยุค New Normal วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 13/02/2022 ผู้เข้าชม 87