นิทรรศการ เรื่อง 8 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรียนรู้ เข้าถึง รัฐธรรมนูญไทย วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. - 16:00 น. ณ บริเวณชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : นิทรรศการ เรื่อง 8 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรียนรู้ เข้าถึง รัฐธรรมนูญไทย วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. - 16:00 น. ณ บริเวณชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 11/12/2019 ผู้เข้าชม 73