สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย" วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัก 2 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์

คลังรูปภาพ : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย" วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัก 2 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อง 28/08/2019 ผู้เข้าชม 195