โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 10/10/2018 ผู้เข้าชม 140