โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 24/09/2018 ผู้เข้าชม 209