นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818204 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย" ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818204 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย" ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 12/09/2018 ผู้เข้าชม 263