นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818202 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์" ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818202 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์" ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 05/09/2018 ผู้เข้าชม 179