โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 15/08/2018 ผู้เข้าชม 187