โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 11/03/2018 ผู้เข้าชม 273