โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” โดย ศ.คร.ไชยันต์ ไชยพร ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

คลังรูปภาพ : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” โดย ศ.คร.ไชยันต์ ไชยพร ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อง 04/10/2017 ผู้เข้าชม 629