โครงการสัมมนาวิชาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ" วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการสัมมนาวิชาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ" วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 09/08/2017 ผู้เข้าชม 1,423