การสัมมนา เรื่อง นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

คลังรูปภาพ : การสัมมนา เรื่อง นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อง 02/08/2017 ผู้เข้าชม 523