การแสดงผลงานทางด้านดนตรี “สูตรไทยคอนเสิร์ต” วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : การแสดงผลงานทางด้านดนตรี “สูตรไทยคอนเสิร์ต” วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 27/03/2024 ผู้เข้าชม 41