โครงการ "การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น" เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล วันที่ 20-21 มีนาคม 2024 ณ ห้องประชุมพิกุล

คลังรูปภาพ : โครงการ "การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น" เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล วันที่ 20-21 มีนาคม 2024 ณ ห้องประชุมพิกุล

เผยแพร่เมื่อง 21/03/2024 ผู้เข้าชม 35