โครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชนในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชนในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 25/07/2018 ผู้เข้าชม 313