การแสดงผลงานทางด้านดนตรี “สูตรไทยคอนเสิร์ต” ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

การแสดงผลงานทางด้านดนตรี “สูตรไทยคอนเสิร์ต” ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 27/03/2024 ผู้ชม 166

  • วันที่ 27 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดการแสดงผลงานทางด้านดนตรี “สูตรไทยคอนเสิร์ต” ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ซึ่งการแสดงผลงานทางด้านดนตรีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักการสอนดนตรีศึกษา โดยมีอาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา เป็นผู้สอน

การแสดงผลงานทางด้านดนตรี  “สูตรไทยคอนเสิร์ต”  ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2