โครงการ การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล

โครงการ การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล

เผยแพร่เมื่อ 22/03/2024 ผู้ชม 245

 • วันที่ 20-21 มีนาคม 2024 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • จัดโครงการ "การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น" เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล
 • โดยได้รับเกียรติวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่
       1. นางสาววิวรรธนี พันธุ์ประไพ
       2. นายณัฐวุฒิ จันทร์พ่อง
       3. นายณัฐธัญ สุรินทร์แปง
 • โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักดนตรีเครื่องสายสากลมีทักษะและความรู้ที่ดีขึ้น และสามารถฝึกฝน ฝึกซ้อม ได้อย่างถูกวิธี
 • โครงการนี้ได้รับการร่วมมือกับโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดกำแพงเพชร เช่น
       1. โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
       2. โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
       3. โรงเรียนคณฑีพิทยา
       4. โรงเรียนผดุงปัญญา
 • ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลและห้องประชุมสารภี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

โครงการ การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล