กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรี ภายใต้กิจกรรม วงดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรี ภายใต้กิจกรรม วงดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18/03/2024 ผู้ชม 272

 • วันที่ 18 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรี ภายใต้กิจกรรม "วงดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา"
 • นำทีมโดย นายนันทวัฒน์ เอมสกุล (หัวหน้าโครงการ) และทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือค่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกำแพงเพชร (สคล.) และสมาคมสร้างสุขภาคเหนือตอนล่าง
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชน มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี และใช้ดนตรีเป็นสื่อในการแก้ปัญหาให้ห่างไกลยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนเป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • สำหรับผลการแข่งขัน ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงสมศักดิ์ จากโรงเรียนคลองครัวราษฎร์รังสรรค์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง Luner จากโรงเรียนตากพิทยาคม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วง Zegno จากโรงเรียนพบพระวิทยา

กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรี ภายใต้กิจกรรม วงดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร