ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับเหรียญทองแดง จากการเข้าแข่งขันรายการ วงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition

ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับเหรียญทองแดง จากการเข้าแข่งขันรายการ วงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition

เผยแพร่เมื่อ 28/05/2023 ผู้ชม 79

  • ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้รับเหรียญทองแดง
  • จากการเข้าแข่งขันรายการ วงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
  • 28 พฤษภาคม 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับเหรียญทองแดง จากการเข้าแข่งขันรายการ วงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition