ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ CGN 2023 Virtual Competition ประเภท Mixed Ensemble Winds/Brass รุ่น Open Class in the Netherlands

ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ CGN 2023 Virtual Competition ประเภท Mixed Ensemble Winds/Brass รุ่น Open Class in the Netherlands

เผยแพร่เมื่อ 17/06/2023 ผู้ชม 98

  • ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
  • โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วง KPRU Wind Ensemble
  • ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  • จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ CGN 2023 Virtual Competition ประเภท Mixed Ensemble Winds/Brass รุ่น Open Class in the Netherlands
  • ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566
  • ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ CGN 2023 Virtual Competition ประเภท Mixed Ensemble Winds/Brass รุ่น Open Class in the Netherlands