สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดคอนเสิร์ต “Sounds From the SEA” concert and Book Presentation โดยเปิดให้เข้ารับชมและรับฟัง 16 บทเพลงอาเซียน ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้กับ Classical Guitar

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดคอนเสิร์ต “Sounds From the SEA” concert and Book Presentation โดยเปิดให้เข้ารับชมและรับฟัง 16 บทเพลงอาเซียน ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้กับ Classical Guitar

เผยแพร่เมื่อ 19/07/2022 ผู้ชม 415

  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดคอนเสิร์ต “Sounds From the SEA” concert and Book Presentation
  • โดยเปิดให้เข้ารับชมและรับฟัง 16 บทเพลงอาเซียน ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้กับ Classical Guitar
  • ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรม masterclass จากอาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อีกด้วย

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดคอนเสิร์ต “Sounds From the SEA” concert and Book Presentation โดยเปิดให้เข้ารับชมและรับฟัง 16 บทเพลงอาเซียน ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้กับ Classical Guitar