>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากการประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร

>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากการประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18/09/2020 ผู้ชม 144

 • วันที่ 18  กันยายน 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท
 • จากการเข้าร่วมประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร (AntiDrugs Music Contest Kamphaengphet 2020)
 • ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  2 ประกอบด้วยดังนี้
  • นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
  • นายนที  ม้วนอ้อม
  • นายณัฐภัทร  สังข์อนันต์
  • นายทศพล  น้อยนารัง
  • นายวราวุธ  โมลาลาย
  • นายสิทธเดช  กนกสิงห์
  • นายรัชพล  อิ่มเนย
  • นายโชวทวี  เกิดม่วง
 • จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร  ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เนื่องในงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2563

>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากการประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร