>> การเเสดงคอนเสิร์ตสำหรับนักศึกษา (Student Recital) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

>> การเเสดงคอนเสิร์ตสำหรับนักศึกษา (Student Recital) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 09/10/2019 ผู้ชม 646

โปรเเกรมวิชาดนตรีศึกษา ทำการจัดการเเสดงคอนเสิร์ตสำหรับนักศึกษา (Student Recital) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร

การจัดการเเสดงคอนเสิร์ตสำหรับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาปฏิบัติเครื่องเอก มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางการเเสดงให้ดีขึ้น ทั้งการฝึกซ้อมเตรียมตัวก่อนการเเสดง วิธีทำความเคารพก่อนเเละหลังการเเสดง เเละการฝึกเเสดงต่อหน้าสาธารณะชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษามุ่งไปสู่การจัดคอนเสิร์ตของตนเองในอนาคต

โปรเเกรมการเเสดง
ดังนี้

1. Allegretto by J. Kuffner
Andantino by A. Cano
Andantino by M. Carcassi
When The Saints Go Marchin' In (American Song)
Played by Tummatuch Punmee and first-year student (Classical Guitar)

2. H. M. Blue by King Bhumibol Adulyadej
Played by Aittipat Keadsri (Classical Guitar)

3. Gavotte by F. J. Gossec
Played by Somruk Amkwan (Cello)

4. Pavana by F. Tarrega
Played by Jakkapat Sukdee (Classical Guitar)

5. All of me by J. Legend
Played by Songhai Maliprom (Piano)

6. Near Dawn by King Bhumibol Adulyadej
Played by Sattawat Promkhantee (Classical Guitar)

7. เดี่ยวปี่ในเพลงเเขกมอญ โดย ครูหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ
Played by Phongkiart Naksang (ปี่ใน)

8. แขกบรเทศ เถา โดย ครูหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ
Played by first-year student (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องใหญ่ ปี่ใน กลองเเขก ฉิ่ง)

>> การเเสดงคอนเสิร์ตสำหรับนักศึกษา (Student Recital) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562