>> โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)

>> โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2019 ผู้ชม 631

วันที่ 7-8 สิงหาคม  2562 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) "อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกเเละการรวมวงกีตาร์คลาสสิก เเละการเเสดงคอนเสิร์ต" ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร  ซึ่งมีอาจารย์มุทิตา นาคเมือง ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา เป็นผู้เปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติ ท่านวิทยากร อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาการเเสดงดนตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)