>> ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

>> ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 25/01/2017 ผู้ชม 323

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (วง KPRU Band)  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวงดนตรี  “Fusion Jazz Music Awards 2017 Thailand University” เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13

>> ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา