อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก

อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 402

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์เอกวุฒิ   โลหะการก
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ekkawut Lohakarok

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์


คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เอกวุฒิ	โลหะการก