ดร.อัครพล ชูเชิด

ดร.อัครพล ชูเชิด

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 619

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.อัครพล  ชูเชิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : Arkhraphon  ChuCherd

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อัครพล  ชูเชิด