ผศ.ชัชชัย พวกดี

ผศ.ชัชชัย พวกดี

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 2,225

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ชัชชัย  พวกดี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chatchai  Puakdee

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา อาคาร 14 ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :  -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ชัชชัย  พวกดี