>>การประกวดวงดนตรีประเภท Fusion Jazz

>>การประกวดวงดนตรีประเภท Fusion Jazz

เผยแพร่เมื่อ 21/12/2016 ผู้ชม 449

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดวงดนตรีประเภท Fusion Jazz “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” ชิงถ้วยรางวัลจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฯ มูลค่ามากกว่า  100,000 บาท
ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาควิชาดนตรี)

ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ Nop_Gibson@hotmail.com

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 -15 มกราคม 2560

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 22 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่  อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ  โทร. 083-628-7194
                                อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     โทร. 099-294-7199

>>การประกวดวงดนตรีประเภท Fusion Jazz